Калибрации и контрола

Калибрации и контрола

Метрологија

Да се измери значи да се дознае.

Метрологијата обезбедува единство на мерењето, која е независна од времето и од местото на извршување. Резултатите од мерењата се така споредливи меѓу себе, што може да ги признаат сите влучени. Од метрологијата произлегува стандардизацијата, сертифицирањето на производите и техничката хармонизација, а сѐ заедно, па е основа за функционирање на глобалната економија. Врз основа на метрологијата се отстрануваат техничките бариери за глобалното тргување. И на веродостојни мерења се темели и квалитетот на нашиот живот, како што се заштитата на здравјето и животната средина, исхраната, техничката безбедност, безбедноста при работа, заштитата од криминал…

Можеме да кажеме дека нашиот живот, успешност и напредок се темелат на веродостојни мерења.

Зошто токму SIQ?

  • Искусен стручен кадар, кој покрај услуги, ви нуди и помош при обликувањето на вашите барања, организирањето и управувањето со мерната опрема и решавањето на комплексните мерни проблеми.
  • Глобално препознавање и еден од најшироките акредитираните калибративни домени меѓу европските лаборатории, која вклучува електрична, телекомуникациска, акустична, вибрациска и друга мерна опрема.
  • Повеќе од 50 години искуство со комплексна мерна опрема во најразлични области.
  • Нашата услуга е целосна (сѐ на едно место), што е особено важно за комплексните мерни инструменти, кои преовладуваат во модерното време.
  • Кратко време на одзив, земајќи ги предвид вашите желби и можноста за изведба на локација во рамки на техничките можности.
  • Предност му даваме на личниот контакт и партнерството.

Локација

SIQ Љубљана
Метрологија
Mašera-Spasićeva ulica 10
SI-1000 Љубљана

Pokaži lokacijo na zemljevidu

Т: +386 (01) 4778 300
Ф: +386 (01) 4778 303

info.meroslovje@siq.si