Pridobitev ponudbe mk

Nazaj

Splošne kalibracije

Akreditirane kalibracije merilnih instrumentov

Akreditirane kalibracije merilnih instrumentov izvajamo v okviru obsega pridobljene akreditacije po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

Kot prvi v Sloveniji smo akreditacijo za kalibracijske laboratorije pridobili že leta 1996 s strani slovenskega akreditacijskega organa SA (Slovenska akreditacija – št. listine LK-001).

SA je podpisnik večstranskega mednarodnega sporazuma o priznavanju certifikatov o kalibracijah, zato so naši certifikati priznani praktično po celem svetu.

Certifikat o kalibraciji, ki ga izdamo na osnovi pridobljene akreditacije, vsebuje logotip SIQ in SA. Poleg merilnih rezultatov vsebuje še navedbo merilne negotovosti in kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka. Sledljivost podanih merilnih rezultatov preverja akreditacijski organ vsaj enkrat letno ob ocenjevalnih in nadzornih obiskih. Naše merilne zmogljivosti preverjamo tudi z udeležbo v mednarodnih interkomparacijah.

Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe kalibracije.