Splošno mk

Števci električne energije

SIQ je v začetku meseca novembra 2006, predvsem na osnovi svojih izkušenj in pridobljenih akreditacij po zahtevah standardov ISO/IEC 17021-1:2015 in ISO/IEC 17065:2012, pridobil status priglašenega organa za števce delovne električne energije – poglavje MI-003, in sicer po modulu H1. Pohvalimo se lahko, da smo bili že takrat eden od redkih akreditiranih priglašenih organov v EU za preglede zasnove števcev delovne električne energije. V tem času smo razširili tudi obseg naših storitev na modula B+D s pridobitvijo akreditacije po standardih ISO/IEC 17025:2015, ISO/IEC 17065:2012 in ISO/IEC 17021-1:2015. Zato je tudi prehod na novo direktivo o merilnih instrumentih 2014/32/EU, ki je bila vpeljana v slovenski pravni red s Pravilnikom o merilnih instrumentih (UL RS št. 19/2016), potekal brez težav.