Izdelava merilne opreme mk

Predupori za merjenje izmenično-enosmerne razlike

Napetostni predupori se uporabljajo za prilagoditev izmenične napetosti vhodni napetosti termalnega pretvornika (1 V). Serija devetih preduporov skupaj termalnim pretvornikom omogočajo precizno merjenje izmenične napetosti po metodi izmenično-enosmerne razlike v območju od 0,5 V do 1000 V pri frekvencah od 10 Hz do 1 MHz. Najboljša merilna negotovost, ki jo lahko na ta način dosežemo, je velikostnega razreda 5 μV/V. Za napetosti od 1 mV do 500 mV se uporabljajo uporovni napetostni delilniki 10:1 in 100:1.