Сертификација на организација

Назад кон Претставување

Добивање на понуда

За добивање на понуда може да не контактирате по телефон или преку електронска пошта:

Ви благодариме за испратеното прашање.

Испраќањето не е успешно извршено!

Ве молиме да ги пополните податоците кои се обоени со црвено!

Заштита на лични податоци

Вашите податоци внимателно ќе ги заштитиме се до нивното отповикување и ќе ги употребуваме само со цел да ве информираме за нашите новости. SIQ Ljubljana ќе ги третира личните податоци во согласност со законот што ја регулира областа на заштитата на личните податоци и општите услови за обработка на личните податоци на SIQ Ljubljana објавени на нашата веб-страница. Вашата согласност може да ја отповикате во секое време со доставување на барање за откажување на gdpr@siq.si.