Сертификација на организација

  • Игор Арсовски
  • Ул. Мирче Ацев бр. 2
  • ДЦ „Разловечко востание„
  • 1000 Скопје

 

Фиксен телефон: +389 2/5210-666
мобилен телефон: +389 75/44-33-42
igor.arsovski@siq.si

Локација

Сертификација на организација

msa@siq.si