Splošni pogoji uporabe spletne strani www.siq.si mk

Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.siq.si, so last Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih prepisovati, kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli način drugače razširjati brez pisnega dovoljenja SIQ Ljubljana.

SIQ Ljubljana ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ali povezav na zunanje spletne strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. SIQ Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.