ISO 22000

Povratak na prezentaciju

Sigurnost hrane

Sistem vodenja varnosti živil

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je v letu 2005 izdala standard ISO 22000:2005 – Sistemi vodenja varnosti živil – zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi. Predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani.

ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 9001, ISO 14001…) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat ISO 22000:2005.

Nova izdaja standarda (22000:2018)

Glavne spremembe so usmerjene v prilagajanju strukture standarda ostalim standardom (HLS – High level structure), kakor tudi razjasnitvi ključnih pojmov.

Struktura/zgradba standarda sledi ostalim ISO standardom z namenom enostavneje uporabe za tiste, ki imajo več standardov s področja sistemov vodenja.

Razjasnjevanje ključnih pojmov:

  • Razmišljanje na podlagi tveganj -standard postavlja drugačen pristop pri razumevanju tveganj in ločuje poslovna in operativna tveganja:
    • poslovna tveganja obravnavajo nevarnosti in priložnosti kot del koncepta delovanja organizacije;
    • operativna tveganja so obravnavana kot analiza tveganj kritičnih kontrolnih točk – HACCP, v okviru tehničnega področja;
  • PDCA krog (Plan-Do-Check-Act / Načrtuj- Naredi- Preveri- Ukrepaj) – standard razčiščuje pojmovanje PDCA kroga in ju loči v dva ločena kroga, ki v standardu delujeta skupaj in eden znotraj drugega: eden se ukvarja  s sistemom vodenja, drugi obravnava HACCP načela.
  • Operativni postopki: podan je jasen opis razlik pri ključni terminologiji kot so: kritične kontrolne točke (KKT), operativni prerekvizitni programi (OPRP) in prerekvizitni programi (PRP).