Certificiranje organizacija

Certificiranje organizacija

Sistemi vođenja

Uređen, pregledan i pouzdan sistem vođenja povećava poslovnu efikasnost i konkurentnost organizacija. Sistem vođenja je važan alat za dostizanje i ostvarivanje održivog razvoja organizacija.

Certifikat dokazuje da organizacija ima uspostavljen sistem upravljanja s obzirom na izabrani referentni dokument, da je sistem odgovarajuće dokumentiran, da ga primjenjuje, održava i neprestano poboljšava njegovu efikasnost.