Sigurnost i zdravlje na radu

Sistem upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu

Dvadesete je godina otkad je izašlo prvo izdanje široko prepoznatog  standarda, koji obrađuje sisteme upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu, to je standarda BS 8800 – Uputstva za sisteme upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu. Međunarodna organizacija za standardizaciju namjerava prva izdati međunarodni standard koji će biti predstavljen na tom području. To će biti ISO 45001, koji će osigurati zahtjeve za upravljanje sigurnosti i zdravlja na radu. Napisan će biti u skladu sa vodičem ISO o jedinstvenoj strukturi standarda za sisteme upravljanja, a u velikoj mjeri će biti utemeljen na  bazi standarda BS OHSAS 18001, koji je zajedno sa Uputstvom  BS OHSAS 18002 na raspolaganju korisnicima na slovenačkom jeziku. (več na www.sist.si ). Za razliku od ISO 9001 i ISO 14001, gdje standarde priprema tehnički odbor, međunarodna organizacija je za pripremu ovog standarda osnovala projektni odbor ISO PC 283. Prvi sastanak odbora je bilo krajem oktobra 2013, u rad je uključeno oko 44 država sudionika i 15 posmatrača, kao i međunarodne organizacije a među njima Međunarodan organizacija za rad. Slovenija kod pripreme ovog standarda, za razliku od ISO 9001 i ISO 14001, na žalost ne sudjeluje niti kao član. Uprkos tome stručna javnost mora iskoristiti druge puteve, koji sura raspoloživi, da bi standarda ispunjavao naša očekivanja.

Proces pripreme prvog izdanja međunarodnog standarda za sisteme upravljanja sigurnosti i zdravja na radu

Početak pripreme standarda seže od oktobra 2013, kada se prvi put sastao projektni odbor za pripremu standarda. U Decembra 2013 j je već izašao prvi radni materijal standarda ISO 45001. Priprema standarda će trajati tri godine i 2016 se očekuje pojavljivanje novog standarda.

Šta će donijeti prvo izdanje standarda

Da li će međunarodni standard za sisteme upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu značiti novi poticaj na području uređivanja sigurnosti na radu je pitanje, no u svakom slučaju će sistemskom pristupu dati veću vrijednost i moderniji pristup.

Standard će imati dogovorenu strukturu (10 poglavlja).Radna verzija standarda pokazuje, da je struktura nova, sadržajno sažima zahtjeve trenutno najčešće korištenog standarda BS OHSAS 18001:2007. U radnoj verziji su određeni zahtjevi iz poglavlja,koji govore o planiranju premještene u poglavlje poslovanje. Ta promjena djeluje vrlo logično i tako da zahtjevi koji su sada navedeni biće jasniji za razumjevanje od strane korisnika. Trenutno,ne postoji zahtjev vezan za imenovanje člana najvišeg rukovodstva za sigurnost i zdravlje na radu, što je trenutno loše rješenje. Vjerovatno će to prouzrokovati i niz promjena koje su vrlo važne za domaću stručnu javnost i korisnike.

Više će se o izmjenama i dopunama napisati u slijedećim verzijama standarda.

Vrijeme izmjene

Nakon prvog sastanka projektnog odbora ISO PC 283 u oktobru 2013, u decembru je objavljen nacrt ISO / WD 45001. Krajem godine, očekujemo donošenje nacrta međunarodnog standarda ISO / DIS 45001, gdje će se napraviti pravi okvir za buduće zahtjeve standarda, od kojeg očekujemo izdanje u 2016.

Očekivanja

Ako je kod sistema upravljanja kvalitetom upravljanje rizicima na prvi pogled novi zahtjev, kod standarda za sigurnost i zdravlja na radu je to poznato, ali ne bez prilika za poboljšanje. Biće jako zanimljivo vidjeti kako će se korisnici nositi sa zahtjevima za koje vrlo spremno tvrdimo da se nalaze u standardu i da se to odnosi na prilike za poboljšanja, koje organizacije moraju prepoznati i sa njima povezano izvoditi određene aktivnosti. Sa jedankom strukturom standarda za sisteme upravljanja lakša je njihova istovremena upotrena i integracija. Kod upotrebe i integracije različitih aspekata upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, …) u jednom sistemu upravljanja organizacije aspekt sigurnosti i zdravlja na radu će lakše doprinjeti realizaciji strateških odluka i ispunjavanju misije u organizaciji.