Ispitivanje i certificiranje proizvoda

Bezbjednost i elektromagnetika

Ispitivanje, ocjenjivanje, certificiranje, kontrola

Sveobuhvatnim uslugama ispitivanja, ocjenjivanja, certificiranja i kontrole proizvoda i postupaka svojim partnerima omogućavamo povjerenje u vlastite proizvode i lakši nastup na globalnom tržištu.

Naše iskusno osoblje pruža ispitivanja na bilo kom stepenu nastanka novog proizvoda, od ranog razvoja do završne certifikacije.

S klijentima usko sarađujemo i time uvijek obezbjeđujemo kvalitetno obavljen posao po najbržem mogućem vremenskom planu, jer dobro shvatamo potrebu naručilaca za brzim izlaskom na tržište.

Za povjerenje u proizvod

  • Ispitivanje električne bezbjednosti
  • Ispitivanje mehaničke bezbjednosti
  • Ispitivanje uticaja okoline
  • Utvrđivanje elektromagnetske kompatibilnosti
  • Izbor kontrolnih usluga

Vrata na globalno tržište

  • Tijelo za ocjenu usklađenosti s identifikacijskim brojem 1304 za više direktiva EU-a
  • Učešće u međunarodnim sporazumima i programima za međusobno priznavanje rezultata ispitivanja i certificiranja  proizvoda
  • Stjecanje nacionalnih potvrda i certifikata na pojedinačnim tržištima po svijetu

Kontakt

SIQ Ljubljana
Bezbjednost i elektromagnetika
Mašera-Spasićeva ulica 10
SI-1000 Ljubljana