Varnost strojev bs

Hrup in vibracije strojev

Stroji med obratovanjem razširjajo v okolico tudi neželene vplive, kot so hrup in vibracije. Evropska skupnost je z namenom zmanjšanja hrupa, ki ga povzročajo stroji, sprejela direktivo o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 2000/14/ES. SIQ vam lahko pomaga, da bodo vaši stroji izpolnjevali zahteve te direktive.

Direktiva 2000/14/ES vključuje več kot 50 vrst strojev, ki se uporabljajo za delo na prostem, in jih v osnovi deli na dve skupini.

Glavna razlika med skupinama je v tem, da pri strojih iz prve skupine (npr. bagri, hidravlični agregati, vrtne kosilnice) zajamčena raven zvočne moči ne sme presegati v direktivi predpisane vrednosti, medtem ko za stroje iz druge skupine (npr. prenosne verižne žage, transportni trakovi, hidravlična kladiva) zajamčena raven zvočne moči ni predpisana, obvezno pa je pritrjevanje oznake o doseženi zajamčeni zvočni moči.

SIQ izvaja dejavnost priglašenega organa za direktivo o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem:

Ponujamo vam popolno storitev merjenja hrupa in vibracij na strojih in ročnih orodjih, preverjanje skladnosti v serijski proizvodnji in ocenjevanje sistema vodenja kakovosti, kot to določa direktiva.