Izdelava merilne opreme bs

Merilna oprema na področju EMC meritev

Adapter

Kalibracija umetnega omrežja po standardu CISPR 16-1-2 predvideva meritev vhodne impedance v smislu magnitude in faze do 30 MHz. Meritev faze je zelo problematična zaradi prehoda iz bifilarne linije na merjeni napravi na vektorski analizator vezij, ki ima koaksialni vhod. Za zagotavljanje pravilnih rezultatov kompleksne impedance je bilo potrebno eksaktno definirati vpliv uporabljenega adapterja. V sklopu mednarodnega EMC projekta smo razvili namenski adapter z znanimi snovno-geometrijskimi in električnimi lastnostmi. Uporaba adapterja zagotavlja pravilne in sledljive meritve vhodne impedance umetnega omrežja.

 

Vpenjalo

Ključen parameter pri kalibraciji absorpcijskih klešč po standardu CISPR 16-1-3 je faktor CF (ang. »Clamp Factor«), ki se lahko kalibrira po originalni ali JIG metodi. V kalibracijskem laboratoriju smo razvili kalibracijsko vpenjalo, ki se uporablja za kalibracijo parametra CF po JIG metodi. Poleg tega vpenjalo omogoča tudi kalibracijo parametra DF (ang. »Decoupling Factor«).