Tehnologije igara

Tehnologije igara

SIQ Gaming Laboratories, Ltd.

Ispitivanje aparata za igru

Tehničkom regulativom aparati za igru dijele se na:

  • automate za igru (simuliraju igre s kartama, kolutima, kockama i sl.),
  • stolove za igru (npr. ruleti) i
  • aparate za izvlačenje (npr. lutrije, tombole).

Raznovrsnost tih aparata zahtijeva brojne postupke ispitivanja u području mehaničkih, električnih i drugih mjerenja, statističke testove za utvrđivanje slučajnosti ishoda igara, matematičke analize pravila igara i simulacije igara za utvrđivanje udjela povrata. Svi aparati za igru moraju imati i efikasno zaštićen pristup sklopovima koji omogućavaju mijenjanje parametara igara ili utjecaj na rezultate igara.

Kod savremenih automata za igru posebno je zahtjevna kompleksna matematička analiza dodatnih igara („bonus” ili „feature” game). Treba provjeriti operativni sistem automata za igru u segmentu obračunskog sistema (elektronički i mehanički mjerni uređaji), kao i komunikacije s periferijom i kontrolnim informacionim sistemom i pravilan rad jedinica za uplatu i isplatu. Sistem interne dijagnostike i rješavanja grešaka, naime, ne smije omogućavati lažne dobitke, gubitke osvojenih dobitaka ili gubitak bitnih podataka.

Kod automata za igru i nekih drugih aparata za igru od ključne važnosti je analiza softvera kojom se utvrđuju sistemska rješenja svih postavljenih zahtjeva.

Aparati za igru, koji su istovremeno i električni proizvodi, moraju zadovoljavati i sve propisane zahtjeve za obezbjeđivanje električne zaštite i elektromagnetske kompatibilnosti.

Pravni zahtjevi

Iako nas kao instituciju koja već ima akreditaciju za certifikaciono tijelo za proizvode obavezuju strogi zahtjevi u vezi sa zaštitom povjerljivih podataka, nepotpadanjem pod utjecaj i nediskriminatornim tretiranjem svih narudžbi, i iako smo članica mnogobrojnih međunarodnih programa s visokim zahtjevima u vezi s osiguranjem stručne odgovornosti (npr. CCA), područje igara toliko je osjetljivo da moramo sa svakim proizvođačem aparata za igru posebno potpisati i dodatni ugovor o povjerljivosti.

Portal za korisnike

Pristup