O institutu SIQ

SIQ - Slovenački institut za kvalitet i mjeriteljstvo

O nama

SIQ je stručna, nezavisna i nepristrana ustanova koja pruža kompletna rješenja u područjima ispitivanja i certificiranja proizvoda, ocjenjivanja sistema vođenja, mjeriteljstva i obrazovanja. Sa širokom i sveobuhvatnom ponudom pružamo podršku naporima organizacija da ostvare svoje ciljeve za kvalitet proizvoda i usluga, te da slijede svoja usmjerenja za povećanje produktivnosti i uspješnosti poslovanja. Međunarodnu valjanost i stručni nivo našeg rada potvrđuju brojne akreditacije i članstva u međunarodnim certifikacijskim programima i udruženjima.

SIQ Ljubljana

Misija i vrijednosti

Sa svojim partnerima gradimo transparentne i poštene odnose. Nudimo im sveobuhvatna rješenja koja se zasnivaju na znanju, nepristranosti, nezavisnosti i stručnosti. Misija instituta SIQ je da omogući pružaocima usluga brz ulazak na tržište s proizvodima i uslugama koji odgovaraju svim očekivanim i prihvaćenim standardima. U centru je, dakle, krajnji kupac tih proizvoda i usluga koji se, zahvaljujući našim garancijama, ne mora pitati da li je proizvod bezbjedan i da li stvarno odgovara obećanjima koje navodi proizvođač. SIQ osigurava trajnost svog rada potpunom stručnom nezavisnošću koja se zasniva na neprofitnom statusu i uskom vezom s potrošačima, proizvođačima, zakonodavcima i regulatorima.

Nezavisnost i nepristranost

Aktivnosti ocjenjivanja, provjere, kontrole i certificiranja u institutu SIQ se vrše u skladu s pravilima certifiiciranja odnosno kontrole. Organizaciona struktura obezbjeđuje da osoblje prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka ne bude pod utjecajem nijednog lica koje ima direktan komercijalni interes u vezi s utvrđivanjem usklađenosti i da prilikom rada ne dolazi do konflikta interesa. SIQ obezbjeđuje neutralnost prilikom izvođenja svih svojih usluga i time što ne obavlja savjetodavne aktivnosti prilikom uspostavljanja i/ili održavanja usklađenosti sa standardima. Naše vrijednosti su poštenje, nezavisnost i nepristranost.

S vama već više od 50 godina

Početak rada na ispitivanju, mjernoj tehnici i održavanju mjernih uređaja proteže se u 1964. godinu, kada se ta djelatnost počela provoditi u Sektoru za mjerenja i kvalitet u okviru Zavoda za automatizaciju. Na svim područjima rada opseg usluga smo cijelo vrijeme širili i usavršavali. Djelatnosti ispitivanja i certificiranja proizvoda i mjeriteljstva obavljamo od samih početaka u ranim šezdesetim godinama, a djelatnost ocjenjivanja i certificiranja sistema vođenja uvedena je početkom devedesetih godina. Ponudu zaokružujemo seminarima i stalnim obučavanjima u području obrazovanja.