Akustika in vibracije

Akustika in vibracije

Kontakti

Izvajamo  akreditirane kalibracije povezane z akustičnimi veličinami (mikrofoni, kalibratorji zvočnega tlaka, merilniki zvočnega tlaka, zvočni dozimetre, analizatorji zvoka) in kalibracije veličin povezanih z vibracijami (merilniki vibracij, viri in kalibratorji vibracij, nabojni ojačevalniki, akcelerometri).

Akustika:

 • kalibratorji zvočnega tlaka: 94 – 124 dB, 31,5 Hz – 16 kHz
 • občutljivost mikrofonov:
  • WS1 (1 colski mikrofon) pri 250 Hz
  • WS2 in WS4 pri 31,5 – 16 kHz (1/2 in ¼ colski mikrofon)
 • merilniki zvočnega tlaka:
  • frekvenčna uteženja A, B, C in Z (31,5 Hz – 16 kHz)
  • časovna uteženja F in S pri 2 kHz ali 4 kHz
  • linearnost 0 dB do 100 dB (16 Hz – 20 kHz)
  • elektroakustični filtri 0 dB – 80 dB s srednjo frekvenco filtra od 3,15 Hz – 40 kHz
 • zvočna doza: 94 dB, 104 dB in 114 dB, 31,5 Hz – 16 kHz

Vibracije v frekvenčnem področju 10 Hz – 10 kHz:

 • generiranje in merjenje pospeška (0,1 m/s2 – 200 m/s2), hitrost (0,4 mm/s – 3 m/s) in odmika (2 mm – 50 mm)
 • občutljivost akcelerometrov (0,1 pC/m/s2 – 100 pC/m/s2) in nabojnih ojačevalnikov (0,1 mV/C – 10 V/C)