Laboratorijski i kontrolni organi

Svrha

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17020:2012. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u kontrolnom telu.

Stiču se sledeća znanja:

• Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje interne prema ISO/IEC 17020:2012 u skladu sa ISO 19001:2011.
• Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:

Obuka traje 2 dana. Prvi dan obuke namenjen je za analizu zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012, sa aspekta provere, a drugi dan je posvećen analizi procesa provere u skladu sa standardom ISO 19011:2011.

Obukom se obuhvataju sledeće oblasti:

 • Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012 sa aspekta provere,
 • Principi i postupak provere,
 • Planiranje provere,
 • Priprema provere,
 • Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
 • Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Način rada

Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Mesto održavanja obuke

Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Predavač:

Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Vodeći proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:

Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:

 • Materijale za vežbe i polaganje
 • Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:

 • Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
 • Polaganje testa za predmetni standard

Cena:

 • Cena obuke iznosi 18.000,00 RSD + PDV
 • Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.
 • Prijavu za vebinar možete preuzeti ovde.