Informacijska varnost – it

Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja

 

Neprekinjeno poslovanje je velikega pomena za vse organizacije, katerih poslovanje je ključnega pomena za delovanje družbe.

Med temi organizacijami so energetika in javne storitve, banke, prevozna podjetja, ponudniki informacijske tehnologije in telekomunikacij ter ponudniki zdravstvenih storitev. Pomembno je tudi za proizvodna podjetja, ki bi v primeru nesreče lahko ogrozila okolje. To so rafinerije ali kemični in farmacevtski proizvajalci.

Na splošno lahko rečemo, da je tema zanimiva za vsako podjetje, za katero sta pravočasna dostava, razpoložljivost blaga in storitev ter zadovoljstvo strank pomembni dejavniki uspeha.

Priprava oziroma izgradnja sistema za neprekinjeno poslovanje vključuje tako preprečevanje prekinitev kot tudi pravilen odziv nanje, zato dandanes ne more biti več prepuščena naključju. Načrtovanje in upravljanje neprekinjenega poslovanja je razvito poslovno področje, ki ima svoje cilje, postopke, načrte, priporočila, standarde, presoje, testiranja in vzdrževanje. Razviti sistem pa je potrebno voditi in ga razvijati v skladu s potrebami in stroko.

Mednarodni standard ISO 22301 omogoča izvajanje in certificiranje sistema za upravljanje neprekinjenega poslovanja. Namenjen je zaščiti organizacije pred prekinitvami delovanja, proaktivni pripravi na takšne prekinitvi, odzivanje nanje in čim hitrejše okrevanje.

Sistem neprekinjenosti poslovanja je primeren za povezavo z ostalimi sistemi vodenja, kot je sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in sistem upravljanja informacijske varnosti ISO 27001.