Storitve mk

Certifikacija po Uredbi eIDAS

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (eIDAS) je bila sprejeta s ciljem krepitve zaupanja v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotavlja skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer se povečuje učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji. Te storitve so:

  • ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti elektronskih podpisov, elektronskih žigov ali elektronskih časovnih žigov, storitev elektronske priporočene dostave in potrdil, povezanih s temi storitvami, ali
  • ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti potrdil za avtentikacijo spletišč ali
  • hramba elektronskih podpisov, žigov ali potrdil, povezanih s temi storitvami.

Vsi ponudniki, ki želijo nuditi kvalificirane tovrstne storitve, se morajo certificirati pri akreditiranem organu. SIQ nudi celovito certifikacijo po uredbi eIDAS po zadevnih standardih ETSI za:

  • Elektronski podpis (ustvarjanje, preverjanje, validacijo, hranjenje).
  • Elektronski žig (ustvarjanje, preverjanje, validacijo, hranjenje).
  • Elektronski časovni žig (ustvarjanje, preverjanje, validacijo).
  • Storitev elektronske priporočene dostave (ustvarjanje, preverjanje, validacijo).
  • Avtentikacijo spletišč (ustvarjanje, preverjanje, validacijo). Presoja se izvaja na sedežu vložnika. Dolžina presoje je odvisna od števila storitev, ki bi jih vložnik rad certificiral. O presojevalcih, izvedbi, trajanju in potrebnih kadrih s strani vložnika se dogovori vnaprej in določi v planu presoje. Certifikat o ustreznosti, ki se po pravilih v uredbi imenuje Potrdilo o ustreznosti, se v primeru pozitivne ocene izda na podlagi izpolnjenega kontrolnega seznama za certificiranje, poročila o presoji in predloga za izdajo Potrdila o ustreznosti. Po izdanem certifikatu se izvaja nadzorne presoje na 24 mesecev.

Več o postopku certifikacije si lahko preberete v dokumentu CP207 (PDF 238 KB) Informacije za naročnike: Certifikacija storitev.