Informacijske tehnologije

Glavni cilj varnostnega pregleda je oceniti, katere varnostne kontrole v informacijskem sistemu še potrebujejo izboljšave. Poleg tega lahko s predstavitvijo rezultatov varnostnega pregleda upravljavce in uporabnike informacijskega sistema seznanimo z odkritimi ranljivostmi in jih usposobimo, da poskrbijo za ustrezno varovanje informacij pri vsakodnevnem izvajanju svojega dela.

V času prepletenosti digitalnega in fizičnega sveta postaja informacijska varnost bistveni del dobro delujočega okolja za gospodarstvo in posameznike.

Preverjanje informacijskih tehnologij

SIQ Ljubljana,
Mašera-Spasićeva ulica 10
SI-1000 Ljubljana

T: (01) 4778 034

infosec@siq.si