Izobraževanje

Slovenija je v širokem evropskem prostoru, v katerem najdemo vrsto primerljivosti in konkurenčnosti tudi na področju izobraževanja.
Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov in s tem tudi kompleksnost dela na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega,
srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota. Sistematični pristopi k razvijanju vzgojno-izobraževalnih aktivnosti in procesov, vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja.

Oglejte si seznam naših storitev s področja vzgoje in izobraževanja.

Zakaj izbrati SIQ?

Nudimo celovito storitev

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti.

Želite izvedeti več?

Kontakt