Medicinska oprema in zdravstvo

Natančnost medicinske opreme, od najosnovnejše do visoko tehnoloških in kompleksnih aparatur, in programske opreme, ki jih zdravstveno osebje uporablja v procesih zdravljenja, je ključnega pomena za pravilno diagnostiko in zdravljenje. Če ta oprema zataji, ker ni kontrolirana ali kalibrirana, sta ogroženi tako natančnost diagnostike kot samo zdravljenje. Dobra organiziranost zdravstvene dejavnosti pa zagotavlja varno in kakovostno oskrbo pacientov.

SIQ ima status priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov.

Oglejte si seznam naših storitev s področja zdravstva in medicine.

Zakaj izbrati SIQ?

Nudimo celovito storitev

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti.

Želite izvedeti več?

Kontakt