Okolje in energija

Naraščajoča skrb za okolje in človekovo zdravje nas spodbuja, da namenjamo več pozornosti vplivom svojih dejavnosti na okolje. S sistemskim pristopom celovito obvladujemo okoljske vidike proizvodne ali storitvene dejavnosti, od izpolnjevanja zakonskih zahtev do uravnavanja stroškov, učinkovitega izkoriščanja virov, preprečevanja onesnaževanja ter odzivanja na zahteve in pričakovanja zainteresiranih strani. Če takšnemu pristopu dodamo še upravljanje z energijo, smo na dobri poti uresničevanja ciljev krožnega gospodarstva.

Oglejte si seznam naših storitev s področja okolja in energije.

Zakaj izbrati SIQ?

Nudimo celovito storitev

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti.

Želite izvedeti več?

Kontakt