Okolina i energija

Sistem upravljanja okolinom

Važnost sistema upravljanja okolinom

Rastuća briga za zaštitom prirode i ljudskog zdravlja potiče nas da više pažnje posvećujemo uticaju svojih aktivnosti, proizvoda, ali i usluga na okolinu. Naš odnos prema okolini oblikuje našu sliku u javnosti, što je od odlučujućeg značaja pri sklapanju poslova.

Puko formalno ispunjavanje zahtjeva zakonodavstva vezanog za okolinu, u ekološko osviještenom svijetu, više nije dovoljno. Dobro upravljanje okolinom treba sadržavati:

 • cjelovito upravljanje aspektima okoline proizvodnje ili uslužne djelatnosti
 • ispunjavanje zakonskih zahtjeva
 • kontrolu troškova
 • iskorištavanje resursa
 • odaziv na zahtjeve i očekivanja kupaca, vlasnika i drugih zainteresovanih strana.

Ti cjeloviti zadaci se mogu riješiti sistemom upravljanja okolinom prema standardu ISO 14001. Primjena standarda pomaže da ostvarimo ekološka načela svoje politike okoline. Tako možemo upravljati potencijalnim rizicima za okolinu, stalno se poboljšavati i prilagođavati novim zahtjevima.

Zašto ishoditi certifikat

ISO 14001 Prednosti sistematičnog pristupa upravljanja okolinom: Poboljšane metode vođenja procesa i upravljanja procesima, Poboljšan konkurentni položaj na tržištu, Povećano povjerenje javnosti, kupaca i poslovnih partnera, Podrška u slučaju vanjskog nadzora koji u organizaciji izvode upravna tijela, kao i kupci, Sistemsko upravljanje mjerama štednje i neposredno smanjenje troškova poslovanja, Poboljšanje uslova rada.

Certifikacijski postupak

Certifikacijski postupak počinjemo s certifikacijskim auditom, kojim utvrđujemo ispunjavanje zahtjeva standarda ISO 14001 a izvodimo ga u dva dijela.

U prvom dijelu procjenjujemo dokumentaciju i ocjenjujemo uspostavljenost sistema upravljanja okolinom. U drugom dijelu ocjenjujemo uspostavljenost, izvođenje i efikasnost sistema upravljanja okolinom. Na temelju nalaza certifikacijskog audita, Komisija za certificiranje sistema upravljanja odlučuje o dodjeli certifikata.

Dodijeljeni certifikat vrijedi tri godine, a godišnjim auditima (1x) provjeravamo usklađenost provedbe, održavanja i poboljšavanja sistema upravljanja okolinom.

Nakon tri godine izvodimo obnavljajući audit, koji zaključuje trogodišnji period i, ako utvrdimo sukladnost sistema upravljanja okolinom, Komisija za certificiranje donosi odluku o dodjeljivanju novog izdanja certifikata.

Glavni koraci kod uspostave sistema:

 • odluka uprave
 • početni pregled okoline
 • upoznavanje sa standardima ISO 14004 i ISO 14001
 • plan uspostave sistema
 • identifikacija značajnih aspekata okoline i zakonskih zahtjeva
 • utvrđivanje politike zaštite okoline
 • definisanje ciljeva zaštite okoline i programa za njihovo postizanje
 • identifikacija zainteresovanih strana
 • razvoj načina komunikacije
 • priprema programa osposobljavanja
 • mjerenje, održavanje i pregledavanja
 • daljnje poboljšavanje.

Integracija sistema upravljanja okoline s drugim sistemima upravljanja

Uključenje ključnih elemenata ISO 14001 u druge sisteme upravljanja, npr. upravljanje kvalitetom prema ISO 9001, upravljanje energijom prema ISO 50001 te sigurnost i zaštita zdravlja na radu prema BS OHSAS 18001, ove sisteme usavršava te povećava njihovu efikasnost i uspješnost. Organizacije koje se žele upisati u evropski registar EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) nadograđuju sistem upravljanja okolinom izvještajem o svojoj uspješnosti okoline.

Saradnja s organizacijom u certifikacijskom postupku

Organizacija u procesu ocjenjivanja dobiva:

 • stručna pojašnjenja i odgovore vezane na zahtjeve, standarda i postupke certificiranja
 • izjavu (ako je potrebno) da je organizacija u postupku certifikacije ili postupku ocjene stanja.
 • 10 – postotni popust za seminare i tečajeve koje izvodi SIQ.