Okolina i energija

Sistem upravljanja energijom

Važnost sistema upravljanja energijom

Efikasno korištenje energije danas je tema mnogih razgovora, i to na području održivog razvoja i društvene odgovornosti, kao i i na području ekonomičnosti. Alat koji organizacijama omogućava dosljedno i efikasno upravljanje energijom jeste standard ISO 50001.

Uspostava sistema upravljanja energijom prema tom standardu donosi organizacijama brojne prednosti:

 • smanjuje troškove energije
 • smanjuje emisije stakleničkih plinova
 • zbog potrebe za uključivanjem svih zaposlenika u upravljanje energijom ne ovisi samo o jednoj osobi
 • dobro upravljanje energijom postaje dio svakodnevnog radnog procesa.

Sve to značajno doprinosi uspješnom poslovanju organizacije kao cjeline.

Zašto ishoditi certifikat

Certifikatom organizacija javnosti ili svojim poslovnim partnerima dokazuje da ispunjava zahtjeve standarda ISO 50001 i time neposredno:

 • iskazuje svoju snažnu predanost energetskoj efikasnosti
 • povećava svoju društvenu odgovornost i potiče druge da je slijede
 • podiže svoju konkurentnost na tržištu i na javnim nadmetanjima
 • osigurava nepristrani i kontinuirani nadzor nad sistemom upravljanja energijom
 • potiče stalnu nadogradnju i poboljšavanje sistema u skladu s međunarodno priznatim standardom ISO 50001 i važećim zakonskim zahtjevima.

Certifikacijski postupak

Certifikacijski postupak počinjemo s certifikacijskim auditom, kojim utvrđujemo ispunjavanje zahtjeva standarda ISO 50001 i izvodimo ga u dva dijela. U prvom dijelu procjenjujemo dokumentaciju i ocjenjujemo uspostavljenost sistema upravljanja energijom. U drugom dijelu ocjenjujemo uspostavljenost, izvođenje i efikasnost sistema upravljanja energijom. Na temelju zaključaka certifikacijskog audita Komisija za certificiranje sistema upravljanja odlučuje o dodjeli certifikata.

Dodijeljeni certifikat vrijedi tri godine, a godišnjim auditima provjeravamo usklađenost provedbe, održavanja i poboljšavanja sistema upravljanja energijom.

Nakon tri godine izvodimo obnavljajući audit, koji zaključuje trogodišnji period i, ako utvrdimo usklađenost sistema upravljanja energijom, Komisija za certificiranje donosi odluku o dodjeljivanju novog izdanja certifikata.

Glavni koraci kod uspostave sistema:

 • odluka uprave
 • upoznavanje sa zahtjevima standarda
 • uspostava sistema
 • certificiranje sistema
 • izvođenje, održavanja i pregledavanje sistema
 • daljnje poboljšavanje.

Integracija sistema upravljanja energijom s drugim sistemima upravljanja

Zbog primjene jednakih načela upravljanja za različite aspekte poslovanja organizacije, sve više govorimo o integrisanim sistemima upravljanja. Uvedeni aspekti upravljanja energijom nadopunjavaju i poboljšavaju već uspostavljene sisteme upravljanja u organizaciji na području korištenja energije.

Povećanju društvene odgovornosti organizacije doprinose i drugi standardi:

 • upravljanje okolinom — ISO 14001, EMAS
 • zaštita zdravlja i sigurnost na radu — BS OHSAS 18001
 • izvještavanje o održivom razvoju u skladu sa smjernicama GRI.