Hrana

Z naraščanjem globalnega deleža proizvodov trgovskih blagovnih znamk, so trgovci prepoznali potrebo po enotnih kriterijih za ocenjevanje proizvajalcev živil. IFS standard je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil. Njegovi začetki segajo v leto 2002, kjer je v Nemško trgovinsko združenje (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) pričelo oblikovati IFS standard. Francosko trgovinsko združenje (FCD – Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution) se je pridružilo temu trendu leta 2003 in sodelovalo pri četrti izdaji standarda. V nadaljevanju se je pridružilo še italijansko trgovinsko združenje.  Avgusta 2007 je izšla že peta izdaja standarda IFS – International Featured Standard – Standard for Auditing Retailer (and Wholesaler) Branded Food products (standard za ocenjevanje dobaviteljev proizvodov trgovskih blagovnih znamk).

S prodorom evropskih in svetovnih trgovskih verig v Slovenijo, so prenašajo tudi njihove zahteve do slovenskih proizvajalcev živil, ki so dobavitelji proizvodov več trgovskim verigam. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil.

Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001,..) ali certificiran tudi sistem HACCP, bodo lažje pridobile certifikat IFS.