Hrana

Nazaj na živila

Logistični standard

Pridobitev ponudbe

Logistika

Junija 2006 izdani mednarodni standard IFS Logistic je zapolnil vrzel med proizvajalcem in trgovcem.

Namenjen je certifikaciji ponudnikov logističnih storitev, ki sodelujejo s trgovskimi verigami. Izdali sta ga Nemško trgovinsko združenje (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) in Francosko trgovinsko združenje (FCD – Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution).

V času razcveta globalizacije sta transport in skladiščenje proizvodov v središču pozornosti. Od trenutka, ko proizvod (živilo ali »neživilo«) zapusti organizacijo, postane tarča delovanja različnih dejavnikov tveganja. Ohraniti je treba kakovost proizvodov in zagotoviti njihovo varnost do zadnjega člena v oskrbovalni verigi – potrošnika.

Standard IFS Logistic združuje splošne zahteve sistemskega vodenja v organizaciji s specifičnimi zahtevami za področje skladiščenja, distribucije in transporta. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,..), bodo lažje pridobile certifikat IFS Logistic.