Pridobitev ponudbe bs

Kalibracija medicinske merilne opreme

Tudi na področju medicinske merilne opreme celostno dopolnjujemo naše aktivnosti s področja kalibracij in kontrol. Pokrivamo širok spekter medicinske merilne opreme (npr. osebne in laboratorijske tehtnice, merilniki krvnega tlaka, defibrilatorji, EKG-ji, terapevtske ultrazvočne naprave, cikloergometri, električni in magnetni stimulatorji, medicinski laserji, inkubatorji, UV‑fototerapevtski aparati, avdiometri), kot tudi ostale opreme, ki se neposredno ali posredno uporablja v zdravstvu (npr. analizatorji defibrilatorjev, analizatorji elektro‑kirurških nožev, merilniki instalacij bolnic, merilniki tlaka, merilniki vrtljajev, merilniki temperature, multimetri, osciloskopi, štoparice, funkcijski generatorji).

Smiselnost kalibracij se izkazuje tako iz medicinskega in ekonomskega kot tudi etičnega vidika. V sklop kazalcev uspešnosti zdravstvenih ustanov sodi tudi medicinska merilna oprema, zato bi morali njeni kontroli posvetiti več pozornosti. Nujnost kontrole velja še posebno za tisto opremo, ki je v direktnem stiku s pacientom ali pa je od pravilnosti delovanja te opreme odvisno pacientovo zdravstveno stanje ali zdravljenje. Nepravilno delujoča oprema ima lahko tudi škodljive učinke za paciente ali osebje, ki z njimi upravlja. Posledica so lahko napačne diagnoze, ki v veliki meri vplivajo na nepotrebne napotitve na nadaljnje specialistične preiskave ali pa lahko celo vodijo do napačnih zdravljenj.