Pridobitev ponudbe bs

Vrste kalibracij

Osnovna dejavnost našega laboratorija je izvajanje kalibracij na področju električnih veličin ter časa in frekvence, kjer smo tudi nosilec nacionalnega etalona v sklopu slovenskega meroslovnega sistema. Za naše stranke zagotavljamo sledljive akreditirane in neakreditirane kalibracije merilne opreme. Trenutno približno 90% naših kalibracijskih zmogljivosti izvajamo akreditirano.

Poleg električnih veličin ter časa in frekvence v zmanjšanem obsegu pokrivamo tudi nekatera druga področja (masa, tlak, temperatura, …). Na ta način lahko našim strankam ponudimo celovitejše pokrivanje njihovih potreb po sistemu vse na enem mestu.

Kalibracija merilnega instrumenta:
Niz operacij, ki v določenih pogojih postavljajo razmerje med vrednostmi, ki jih kaže merilo ali merilni sistem, ali vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni.

Naravnavanje merilnega instrumenta:
Postopek, s katerim se merilni instrument pripravi za delovanje, ki ustreza njegovi uporabi.