Education

Pridobitev certifikata/znaka

Zavodi, ki izpolnjujejo zahteve modela, prejmejo certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja ter pravico do uporabe znaka in zastave.

Način uporabe certifikata, znaka in zastave je opredeljen v Certifikacijskem pravilniku.

Vzdrževanje in izpolnjevanje zahtev modela zavodi dokazujejo enkrat letno. Dokler zavod izpolnjuje zahteve modela, ima pravico do uporabe certifikata, znaka in zastave.

Prejemniki certifikatov:

 • Vrtec Ptuj
 • Osnovna šola Mladika
 • Vrtec Mojca Ljubljana
 • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
 • Vrtec Mornarček Piran
 • Osnovna šola Šentvid
 • Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
 • Vrtec Beltinci
 • Vrtec Mavrica Vojnik
 • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
 • Osnovna šola Trbovlje
 • Vrtec Kurirček Logatec
 • Osnovna šola Vojnik
 • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice
 • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Vrtec Mavrica Trebnje
 • Osnovna šola Lava, Celje
 • Javni zavod Vrtec Zreče
 • Osnovna šola Stopiče

Nosilci certifikata ISO 9001 pa so:

 • Vrtec Mornarček Piran
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Šolski center Škofja Loka

Vsem lastnikom certifikatov in zastav KzP iskreno čestitamo!