Education

Priznanje modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

PROJEKTNA SKUPINA KzP prejela priznanje Slovenskega združenja za kakovost

Sonja Zavrl (kot vodja projekta) in člani projektne skupine KzP so na 17. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost, prejeli priznanje za projekt KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ki je pomemben prispevek pri širjenju kulture kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja širom Slovenije.

Iskrene čestitke Sonji Zavrl in celotni projektni skupini.

Predlog za priznanje, ki ga je podal Rajko Novak, si lahko ogledate tukaj.

Koristi modela KzP, kot jih vidijo ravnatelji zavodov, nosilcev certifikata KzP:

Sistem nas usmerja k transparentnosti poslovanja, od ureditve dokumentacije do opredeljevanja posameznih odgovornosti. Vodi nas po poti nenehnega preverjanja doseganja ciljev, izboljševanja ter odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti. Sistem preko notranjih presojevalk omogoča hitrejše in bolj kakovostno vpeljevanje novih kolegic ter ravnatelju nastavi ogledalo o skladnosti njegovih ciljev, predlogov in načrtovanih nalog s cilji ostalih profilov zaposlenih. Dobrodošle so tudi ugotovitve in usmeritve zunanjih presojevalcev, saj sami znotraj sistema lahko kaj prezremo ali zaradi že avtomatiziranih postopkov ne vidimo priložnosti ali nujnosti izboljšav.

Mag. Breda Forjaničravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona

Sistematično vodenje kakovosti po modelu KzP nam pomaga izboljševati delo na celotnem poslovanju (pedagoški in tehnični del). To je prednost in pozitivna stvar sistema. Pozornost smo v preteklosti v veliki meri posvečali pedagoškemu delu (hospitacije, izobraževanja, timsko delo, oblikovanje skupne vizije, povezovanje po vertikali, povezovanje med vrtcem in šolo, povezovanje podružnic in matične šole …). Sedaj pa smo pozorni tudi na tehnični del (kuharice, čistilke, hišnike, tajnico, računovodkinjo). Procesi v našem vrtcu in šoli se urejajo, kar dokazujejo tudi zunanji pregledi (revizor, redni inšpekcijski pregledi, zunanje presoje).

Mag. Mateja Andrejčič,