Opći uvjeti obrade osobnih podataka

Opći uvjeti obrade osobnih podataka

Svjesni smo da je zaštita osobnih podataka osnovno pravo svakog pojedinca. Na SIQ-u Ljubljana (u daljnjem tekstu: upravitelj) poštujemo privatnost, zato vaše podatke pažljivo čuvamo. Prijavom na novosti SIQ i/ili obavješćivanje o edukacijama i osposobljavanjima potvrđujete da ste upoznati s Općim uvjetima, da su navedeni osobni podatci istiniti i točni te dopuštate da ih SIQ kao upravitelj osobnih podataka obrađuje za svrhe za koje su prikupljeni.

Kao upravitelj vaših osobnih podataka obvezujemo se da ćemo ih obrađivati u skladu sa zakonom koji regulira zaštitu osobnih podataka i europskim zahtjevima u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

1. PODATCI KOJE OBRAĐUJEMO

NOVOSTI SIQ

– Provedba elektroničkog obavješćivanja

Elektroničko obavješćivanje o novostima provodi se s ciljem obavješćivanja o aktualnim aktivnostima u SIQ-u. Za njegovu provedbu trebamo sljedeće podatke: vaše ime, prezime, adresu e-pošte, IP, datum i vrijeme prijave, naziv organizacije (opcionalno) i radnog mjesta (opcionalno).

Vaše podatke za svrhu provedbe elektroničkog obavješćivanja upotrebljavat ćemo do otkazivanja pristanka.

– Slanje klasičnom poštom (Izvješće SIQ)

Svrha slanja glasila Izvješće SIQ jest obavješćivanje o provedbi aktivnosti i rezlutatima instituta SIQ. Za njegovu provedbu trebamo sljedeće podatke: vaše ime, prezime, naziv organizacije, adresu organizacije (ulica, poštanski br., mjesto, država) i adresu vaše e-pošte (opcionalno).

Vaše podatke za svrhu obavješćivanja klasičnom poštom upotrebljavat ćemo do otkazivanja pristanka.

PROVEDBA OBAVJEŠĆIVANJA O EDUKACIJAMA I OSPOSOBLJAVANJIMA 

Svrha je obavješćivanje pojedinaca o nadolazećim edukacijama i osposobljavanjima te seminarima pojedinih SOQ odjela s kojima pojedinac surađuje. Za njegovu provedbu trebamo sljedeće podatke: vaše ime, prezime, adresu e-pošte, IP, datum i vrijeme prijave, naziv organizacije i radno mjesto (opcionalno) pojedinca.

Vaše podatke za svrhu provedbe elektroničkog obavješćivanja o edukacijama i osposobljavanjima upotrebljavat ćemo do otkazivanja pristanka.

PRIJAVA NA EDUKACIJU

– Prijava na edukaciju

Svrha prijave na edukaciju jest provedba edukacije, dokazivanje prisutnosti na edukaciji, izdavanje računa i obavješćivanje u vezi s tom edukacijom.

Za popunjavanje prijave na edukaciju od pojedinca trebamo sljedeće podatke: ime i prezime, radno mjesto, naziv organizacije, adresu organizacije (ulica, poštanski br., mjesto, država), ID br. za PDV organizacije, adresu e-pošte, telefonski br., informaciju o obvezi PDV-a (opcionalno) i broj telefaksa (opcionalno).

– Prijava na obavješćivanje o edukacijama

Pojedinac se prilikom prijave na edukaciju ili izravno na internetskoj stranici SIQ može prijaviti na obavješćivanje o odabranim edukacijama. Za proučavanje potreba ciljanog marketinga i obavješćivanja o ponudama pojedince segmentiramo s obzirom na izraženo zanimanje.

Pojedinac može sam odabrati edukacije o kojima želi biti obaviješten.

– Prijava na edukaciju za zatvorene skupine (obrazac)

Putem obrasca dobivamo kontaktne podatke osobe iz organizacije koja želi provedbu određene edukacije za zatvorenu skupinu. Od pojedinca koji to prijavljuje dobivamo sljedeće podatke: ime, prezime, adresu e-pošte (opcionalno), telefonski br. i naziv organizacije.

2. PRAVA POJEDINCA
Pojedinac ima pravo bilo kada zahtijevati izmjenu, dopunu, brisanje ili ograničavanje obrade svojih osobnih podataka tako da upravitelju pošalje elektroničku poruku na gdpr@siq.si.

Pojedinac također ima pravo putem elektroničke poruke od upravitelja dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci u vezi s njim.

Pojedinac koji ne želi dobivati novosti SIQ i/ili biti obaviješten o edukacijama i osposobljavanjima u tiskanom ili elektroničkom obliku, može se odjaviti od tih aktivnosti na sljedeće načine:
– izravnom odjavom klikom na poveznicu “odjava” koja se nalazi u podnožju svake takve elektroničke poruke;
– zahtjevom poslanim na gdpr@siq.si.

Ako pojedinac smatra da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka, to može prijaviti mjerodavnom tijelu (Povjerenik za informiranje).

Ako upravitelj upotrijebi osobne podatke u svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, o tome mora obavijestiti pojedinca i od njega dobiti nov pristanak.

3. ZAŠTITA I VRIJEME POHRANE OSOBNIH PODATAKA
Upravitelj štiti sve podatke o pojedincima u skladu s politikama zaštite osobnih podataka i zahtjevima za osiguranje osobnih podataka koje određuju zakonodavstvo Republike Slovenije i propisi Europske unije.

Osiguranje osobnih podataka obuhvaća pravne, organizacijske i adekvatne logičko-tehničke postupke i mjere kojima se osigurava:

• zaštita prostora, uređaja i sustavne programske opreme;
• sigurnost aplikativne programske opreme za obradu osobnih podataka;
• sigurnost pri prosljeđivanju i prijenosu osobnih podataka;
• onemogućivanje pristupa informacijskim sredstvima na kojima se obrađuju osobni podatci i zbirkama osobnih podataka neovlaštenim osobama;
• provedba postupaka redovitog testiranja, procjenjivanja i vrednovanja učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade;
• mogućnost pravodobnog vraćanja raspoloživosti i pristupa osobnim podatcima u slučaju fizičkoga ili tehničkog incidenta.

Pojedinac je upoznat i slaže se s tim da upravitelj pohranjuje osobne podatke koje je pojedinac proslijedio onoliko vremena koliko je navedeno u dijelu “Podatci koje obrađujemo” ovog dokumenta. Ostale podatke upravitelj može pohranjivati samo onoliko vremena koliko je nužno za postizanje cilja za koji su podatci prikupljeni, a zatim ih mora trajno izbrisati ili anonimizirati tako da određeni podatak više nije moguće povezati s određenim pojedincem.

4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Upravitelj ne odgovara za štetu koja bi pojedincu nastala jer je upravitelju poslao pogrešne, lažne, nepotpune ili zastarjele podatke koji se odnose na pojedinca.

Upravitelj je odgovoran za štetu koju prouzroči obrada samo kada ne ispunjava obveze koje zahtijeva Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili zakonodavstvo koje regulira zaštitu osobnih podataka, ili kada je postupao protivno njihovim odredbama. Upravitelj je izuzet od odgovornosti ako dokaže da ni u kojem slučaju nije odgovoran za događaj koji prouzroči štetu.

5. UPRAVITELJEVI PODATCI ZA KONTAKT
SIQ Ljubljana s veseljem će vam odgovoriti na sve dodatne upite u vezi s obradom osobnih podataka.

Upite možete poslati na:
SIQ LJUBLJANA
Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana
gdpr@siq.si, +386 1 477 81 00