Splošno it

Popravilo in naravnavanje

Merilne instrumente, za katere se med kalibracijo izkaže, da odstopajo več, kot je dovoljeno oziroma izkazuje nepravilno delovanje, popravimo (manjša popravila) oziroma naravnamo. V primeru večjih okvar merilni instrument na vašo željo pošljemo na popravilo v drug pooblaščen servis. Po vsakem popravilu ali naravnavanju merilne instrumente v dogovoru z vami tudi kalibriramo, da preverimo ustreznost in uspešnost popravila oziroma naravnavanja.

Naravnavanje oziroma justiranje (merilnega instrumenta):

Postopek, s katerim se merilni instrument pripravi za delovanje, ki ustreza njegovi uporabi.

  • Rezultat umerjanja omogoča bodisi pripis vrednosti merjenih veličin kazanju merilnega instrumenta bodisi določanje korekcij glede na kazanje.
  • Z umerjanjem je mogoče ugotoviti tudi druge meroslovne lastnosti, na primer učinek vplivnih veličin.
  • Rezultat umerjanja se lahko zapiše v listini, ki jo včasih imenujemo certifikat o umerjanju ali poročilo o umerjanju.