Medicinski pripomočki – it

Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov

 

Pomen sistema vodenja kakovosti po ISO 13485

Proizvajate, vgrajujete, servisirate ali prodajate medicinske pripomočke? Ali lahko dokažete, da je vaš medicinski pripomoček varen in izpolnjuje vse ustrezne zakonske zahteve? Z vzpostavitvijo in certificiranjem sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 13485 boste lahko kupcem in uporabnikom medicinskih pripomočkov dokazali, da izpolnjujete tako njihove zahteve kot tudi zahteve nacionalne zakonodaje. Standard ISO 13485 je mednarodni standard, zato ga priznavajo povsod po svetu.

Zakaj pridobiti certifikat

S certifikatom kupcem, poslovnim partnerjem in drugim zainteresiranim dokazujete, da izpolnjujete zahteve standarda ISO 13485 in s tem:

 • zbujate zaupanje v očeh javnosti, poslovnih partnerjev in nadzornih organov,
 • izpolnjujete zahteve tehničnih standardov v povezavi z medicinskim pripomočkom oz. storitvijo,
 • zagotavljate varen in strokovno ustrezen medicinski pripomoček,
 • dvigujete konkurenčno prednost na trgu in udeležbi na javnih natečajih,
 •  zagotavljate nepristransko in kontinuirano kontrolo nad sistemom,
 • vzpodbujate neprestano nadgradnjo in izboljševanje sistema v skladu s priznanimi mednarodnimi standardi in zakonskimi zahtevami.

Koristi

Certifikacija sistema vodenja kakovosti po ISO 13485:

 •  olajša pridobitev CE znaka za medicinski pripomoček po direktivi 93/42/EGS za medicinske pripomočke (pridobitev ES certifikata),
 • olajša vstop na druga tržišča izven EU,
 • je osredotočena na zagotavljanje varnosti in ustreznosti medicinskega pripomočka,
 • zagotavlja sledljivost v celotni verigi od dobaviteljev do kupcev oz. uporabnikov,
 •  vas vodi v nenehno izboljševanje.

Certifikacijski postopek

Certificiranje je postopek, s katerim neodvisna institucija (SIQ) poda pisno zagotovilo, da je proizvod, proces ali storitev v skladu z zahtevami referenčnega standarda. To potrdi s certifikatom ISO 13485, s katerim imetniki certifikata dokazujete izpolnjevanje zahtev. Postopek certifikacije sestavljata certifikacijska presoja 1. in 2. del. Presoja po ISO 13485 standardu se lahko kombinira s certifikacijo pripomočka po medicinski direktivi 93/42/EGS. V tem primeru se v postopku oceni še tehnična mapa medicinskega pripomočka in dodatne zahteve medicinske direktive. Po podelitvi certifikata enkrat letno, z rednimi presojami v posameznih delih sistema, preverjamo delovanje sistema, enkrat v treh letih pa izvedemo obnovitveno presojo. Certifikat ISO 13485 je veljaven, dokler z vsakoletnimi presojami dokazujete, da še vedno izpolnjujete zahteve standarda ISO 13485.

Glavni koraki pri vzpostavitvi sistema:

 • odločitev vodstva,
 • seznanitev s standardom ISO 13485 in pregled standardov v zvezi z izbranim medicinskim pripomočkom,
 • seznanitev z zakonskimi zahtevami,
 • vzpostavitev sistema,
 • priprava tehnične in razvojne dokumentacije pripomočka,
 •  merjenje, vzdrževanje in pregledovanje sistema,
 • nadaljnje izboljševanje.

Integracija sistema vodenja kakovosti z drugimi sistemi  vodenja/direktivo 93/42/EGS

Zaradi uporabe enakih načel vodenja za različne vidike poslovanja organizacije vse pogosteje govorimo o integriranih sistemih vodenja. Standarda ISO 13485 in ISO 9001 temeljita na podobnih zahtevah sistema vodenja. ISO 13485 vključuje določene dodatne zahteve kot so: zahteve za delovno okolje, ocenjevanje tveganja, načrtovanje in razvoj, zagotavljanje sledljivosti in poročanje, čistost in sterilizacijo proizvodov, vgradnjo in servisiranje proizvodov, validacijo procesov in odgovornost podpogodbenikov; vendar standard ISO 13485 izključuje določene zahteve ISO 9001, ki niso primerne kot regulativne zahteve, kot so: kontekst organizacije, poslovna tveganja in organizacijsko znanje. Največkrat se standard ISO 13485 kombinira s presojo po direktivi 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

Zakonske zahteve in zahteve direktive MDD

Zakonodaja EU (Direktiva 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih – MDD) in slovenska zakonodaja s področja medicinskih pripomočkov določata, da morajo proizvajalci medicinskih pripomočkov svoje proizvode označiti s CE oznako, preden jih ponudijo na trg EU. ISO 13485 je harmonizirani standard s katerim proizvajalci medicinskih pripomočkov, dokazujejo usklajenost sistema kakovosti in izpolnjevanje dela zahtev direktive MDD. Ob teh zahtevah pa morajo proizvajalci vključiti še dodatne zahteve, ki jih določa direktiva MDD.