Medicinski pripomočki – it

Smernice za dobro proizvodno prakso (GMP) – Kozmetika

Nova ES Uredba št. 1233/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih z datumom uveljavitve 11. julij 2013, nadomešča dosedanjo kozmetično Direktivo 76/768/EGS. Od proizvajalcev kozmetičnih izdelkov, uvoznikov in distributerjev zahteva, da so vsi izdelki na trgu EU izdelani po načelu GMP (dobre proizvodne prakse), kar pomeni, da so predvsem varni in zdravju neškodljivi.

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov mora potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse (GMP), kar pomeni skladno s pripadajočimi standardi. V uradnem listu EU je bilo objavljeno Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih, kjer sta bila prvič objavljena naslov in sklic na harmoniziran standard ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007).

Kaj morate vedeti o standardu ISO 22716?

Standard ISO 22716:2007 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, dokumentiranje postopkov, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. Navaja zahteve za proizvajalce kozmetičnih izdelkov v proizvodnji glede opreme, proizvodnih prostorov, vhodnih materialov, nadzorom nad higieno, proizvodnjo, higienske zahteve za osebje, laboratorijsko kontrolo, označevanje, spremljanje pohval in pritožb ter odpoklice izdelkov s trga.

Izpolnjevanje zahtev standarda omogoča organiziciji pridobitev certifikata po standardu ISO 22716. S certifikatom kupcem, poslovnim partnerjem in drugim zainteresiranim  dokazujete, da izpolnjujete zahteve standarda ISO 22716 in s tem:

  • zbujate zaupanje v očeh javnosti, poslovnih partnerjev in nadzornih organov,
  • lažje dokazujete izpolnjevanje novih predpisanih zahtev na področju kozmetike.

Koristi certificiranja po standardu ISO 22716:

  • zagotavljanje kakovosti proizvodnje in s tem varnosti kozmetičnih izdelkov v vsej verigi od vhodnih surovin do distribucije kozmetičnega izdelka,
  • izpolnjevanje novih predpisanih zahtev,
  • olajšan vstop na tržišče EU in svetovni trg,
  • nenehno izboljševanje in učinkovitost procesa.