Potvrde o Usaglašenosti

Potvrde o Usaglašenosti

SIQ d.o.o. Beograd je rešenjem nadležnog ministarstva postalo Imenovano Telo za (Rešenje za EMC, Rešenje za LVD) izdavanje potvrda o usaglašenosti prema:

 • Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti (Službeni Glasnik RS, Br. 25/2016)
  Pravilnik
 • Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Službeni Glasnik RS, Br. 25/2016)
  Pravilnik

Confirmation of Conformity

Izdavanje Potvrda o Usaglašenosti

Za izdavanje Potvrda o Usaglašenosti sledeći dokumenti moraju biti priloženi:

 • pisana izjava da isti zahtev nije poslat nijednom drugom Imenovanom telu
  Obrazac izjave
 • Popunjen i potpisan obrazac zahteva
  Obrazac zahteva
 • Deklaracija o Usaglašenosti izdata od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema važećoj EMC direktivi (2014/30/EU), LVD direktivi (2014/35/EU). Deklaracija mora da sadrži sve direktive i harmonizovani standardi koji su relevantni za dati proizvod.
 • EMC, LVD teste izveštaje ili odgovarajuće EMC, LVD isprave o usaglašenosti koje je izdalo akreditovano telo iz Evropske Unije, ili odgovarajuće EMC, LVD isprave o usaglašenosti koje je izdato akreditovano telo koje je član CB šeme.
 • uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku

Ako proizvod još uvek nije prošao testiranja prema EMC, LVD direktivama, SIQ d.o.o. Beograd može izvršiti potrebna testiranja prema traženim harmonizovanim standardima, za proizvode koji su u obimu akreditacije. Za svrhe testiranja, uzorci moraju biti dostavljeni po naknadnom dogovoru.

Spisak izdatih potvrda za EMC
Spisak izdatih potvrda za LVD