Metrologija

Etaloniranje i kontrolisanje

Metrologija

Izmeriti znači znati.

Metrologija osigurava jednoobraznost merenja koja nije zavisna od vremena i mesta izvođenja. Rezultati merenja su na taj način uporedivi jedni s drugima i mogu ih prepoznati svi koji su uključeni. Metrologija je rezultat standardizacije, sertifikacije proizvoda i tehničke harmonizacije, što sve čini osnovu za funkcionisanje globalne ekonomije. Metrologija uklanja tehničke prepreke za globalnu trgovinu. I verodostojna merenja se takođe zasnivaju na kvalitetu naših života, kao što su zaštita zdravlja i životne sredine, ishrana, tehnička sigurnost, bezbednost na radu, zaštita od kriminala …

Možemo reći da su naši životi, performanse i napredak zasnovani na verodostojnim merenjima.

Zašto SIQ?

  • Iskusno profesionalno osoblje koje vam pored usluga pomaže u definisanju vaših zahteva, organizaciji i upravljanju mernom opremom i rešavanju složenijih problema sa merenjima.
  • Globalna prepoznatljivost i laboratorija sa jednim od najširih obima etaloniranja među evropskim laboratorijama, uključujući električnu, telekomunikacionu, akustičnu, vibracionu i drugu mernu opremu.
  • Preko 50 godina iskustva u sofisticiranoj mernoj opremi u raznim oblastima.
  • Naša usluga je sveobuhvatna (sve na jednom mestu), što je posebno važno kod složenih mernih instrumenata koji preovlađuju u modernom dobu.
  • Kratko vreme odziva, uzimajući u obzir vaše želje i mogućnost izvođenja na licu mesta u okviru tehničkih kapaciteta.
  • Prednost dajemo ličnom kontaktu i partnerstvu.

Lokacija

SIQ Ljubljana
Meroslovje
Mašera-Spasićeva ulica 10
SI-1000 Ljubljana

Pokaži lokacijo na zemljevidu
  • T: (01) 4778 300
  • F: (01) 4778 303
info.meroslovje@siq.si