Prezentacija

Sistem upravljanja kvalitetom

Važnost sistema upravljanja kvalitetom

Međunarodna organizacija ISO (The International Organization for Standardization) je po prvi put izdala standard ISO 9001 godine 1987., a danas je u upotrebi već njegovo četvrto izdanje. Standard uvažava načela upravljanja kvalitetom, koje danas u svijetu upotrebljavaju uspješne organizacije, te je sažetak dobre poslovne prakse. Standard je prvenstveno usmjeren na efikasnost sistema upravljanja pri ispunjavanju zahtjeva kupaca. Namijenjen je svim vrstama organizacija, i to proizvodnim, kao i uslužnim, bez obzira na veličinu i organizovanost.

Možete ga primjenjivati kao pomoć u ostvarenju svojih ciljeva:

 • slijediti samo najbolje
 • nadzirati i poboljšavati svoje poslovanje
 • povećavati zadovoljstvo svojih kupaca.

Standard u svojim poglavljima određuje zahtjeve za sljedeće:

 • sistem upravljanja kvalitetom (Sistem upravljanja kvalitetom)
 • rad uprave (Odgovornost uprave)
 • upravljanje resursima (Upravljanje resursima)
 • obavljanje temeljne djelatnosti (Realizacija proizvoda)
 • nadzor (Mjerenje, analiza i poboljšavanje).

Ispunjavanje navedenih zahtjeva u organizaciji omogućava vam da ishodite certifikat za sisteme upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001.

Zašto ishoditi certifikat

Certifikatom u javnosti ili svojim poslovnim partnerima dokazujete da ispunjavate zahtjeve ISO 9001 i s tim neposredno:

 • pobuđujete povjerenje u očima javnosti, kupaca i nadzornih tijela
 • podižete svoju konkurentnu prednost na tržištu i na javnim nadmetanjima
 • osiguravate nepristran i kontinuiran nadzor nad sistemom
 • potičete neprestanu nadogradnju i poboljšavanje sistema u skladu s priznatim međunarodnim standardima, važećim zakonskim zahtjevima i odabranim specifičnim kriterijima ocjenjivanja.

Prednosti sistema upravljanja kvalitetom: usmjerenost na kupce, efikasnije upravljanje, bolja uključenost i jasni odnosi zaposlenika, uvođenje procesnog pristupa, sistemski pristup upravljanju, kontinuirano poboljšavanje, odlučivanje na temelju činjenica, uzajamno korisni odnosi s dobavljačima.

Tako stvoreni uslovi vam omogućavaju uspješnije poslovanje, bolju preglednost organizacije i neprestano prilagođavanje promjenama sa efikasnim poslovnim i proizvodnim procesima.

Certifikacijski postupak

Certifikacijski postupak počinjemo s certifikacijskim auditom, kojim utvrđujemo ispunjavanje zahtjeva standarda ISO 9001, a izvodimo ga u dva dijela. U prvom dijelu procjenjujemo dokumentaciju i ocjenjujemo uspostavljenost sistema upravljanja kvalitetom. U drugom dijelu ocjenjujemo uspostavljenost, izvođenje i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom. Na temelju nalaza certifikacijskog audita Komisija za certificiranje sistema upravljanja odlučuje o dodjeli certifikata.

Dodijeljeni certifikat vrijedi tri godine, a s godišnjim auditima provjeravamo usklađenost provođenja, održavanja i poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom. Nakon tri godine izvodimo obnavljajući audit, koji zaključuje trogodišnji period i, ako utvrdimo sukladnost sistema upravljanja kvalitetom, Komisija za certificiranje donosi odluku o dodjeljivanju novog izdanja certifikata.

Glavni koraci kod uspostave sistema:

 • odluka uprave
 • upoznavanje sa standardom
 • uspostava sistema
 • certificiranje sistema
 • izvođenje, održavanje i pregledanje sistema
 • daljnje poboljšavanje.

Integracija sistema upravljanja kvalitetom s drugim sistemima upravljanja

Sistem upravljanja kvalitetom, koji određuje standard ISO 9001, predstavlja temelj i ishodište za ostale sisteme upravljanja. Ostali standardi i sistemi utvrđuju ispunjavanje specifičnih zahtjeva u pogledu određenih stručnih područja:

 • upravljanje okolinom – ISO 14001, EMAS
 • upravljanje energijom – ISO 50001
 • zaštita zdravlja i sigurnost na radu – BS OHSAS 18001
 • sigurnost hrane – ISO 22000
 • sigurnost informacija – ISO/IEC 27001.

Organizacije s uređenim, transparentnim i nadziranim sistemom upravljanja prema ISO 9001 imaju dobro ishodište za integraciju ostalih sistema upravljanja.