Prezentacija

Povratak na prezentaciju

Sistem upravljanja sigurnošću hranom

Dobijanje ponude

ISO 22000:2005 – Sistem upravljanja sigurnošću hranom

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 2005 izdala je standard ISO 22000: 2005 – Sistemi upravljanja sigurnosti hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane,  to je rješenje za ujedinjenje standarda sigurnosti hrane, standarda koji koji su trenutno međunarodno priznati.

ISO 22000:2005 kombinuje sve zahtjeve HACCP Codex Alimentarius, pravila dobrog poslovanja i dobre higijenske prakse, slijedivosti i označavanje hrane itd. Uobičajeno se koristi u svim fazama lanca prehrane.
Organizacije koje imaju implementiran neki od ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001 …) ili certificirani HACCP sistem, bit će im lakše dobiti i ISO 22000:2005.

Food Safety Management Systems

Značaj sistema HACCP

Svijest o značaju sigurnosti hrane za ljudsko zdravlje raste kako globalno tako i u našoj zemlji. Svaki subjekat u poslovanju hranom dužan je osigurati sigurnost i kvalitetu svojih proizvoda i usluga.

Za najefikasniji način osiguravanja sigurnosti hrane u cijelom prehrambenom lancu od proizvodnje sirovina do krajnjeg korisnika pokazao se sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), koji temelji na pravilima međunarodnog referentnog dokumenta Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969 , rev.4 -2003). U EU i u našoj zemlji je sistem HACCP propisan zakonom, mora biti implementiran od strane svih subjekata u poslovanju hranom.

Iskazivanje usklađenosti sa sistemom HACCP

Organizacije iskazuju usklađenost svojih proizvoda i usluge sa zahtjevima HACCP sistema sa certifikatom ili izjavo o usklađenosti, koje im se dodjeljuju od nezavisne institucije.
Dobiveni certifikat, odnosno, izjava o usklađenosti svjedoči, da je proizvodni proces organizacije pregledan od strane kvalifikovanih revizora da efikasno radi i da je pod stalnim nadzorom nezavisne institucije koja je izdala certifikat ili izjavu o usklađenosti.
Organizacija tako posredno stvara povjerenje u očima javnosti i povećava svoju konkurentsku prednost na tržištu kao i na tenderima. Osim toga, certifikat ili izjava o usklađenosti potiče organizacije da stalno nadograđuje i poboljšava sistem u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim referentnim dokumentom Codex Alimentarius.