Kakovost – bs

Sledenje lesa in lesnih proizvodov

 

FSC je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je osnovala prvi sistem za upravljanje gozdov (Forest Management), in nadaljnjo sledljivost certificiranega lesa oz. izdelkov FSC – CoC (Chain of custody).

Osnovni cilj certificiranja je zagotoviti, da se certificiran material vodi skozi proizvodni proces na tak način, da ima končni kupec zagotovilo, da obstaja za FSC izdelke sistem, ki potrjuje končni izvor lesa. FSC – CoC (sledljivost lesa) torej omogoča povezavo med izdelkom in izvorom lesa. To je za proizvajalce oziroma predelovalce zelo pomembno, saj osveščen končni potrošnik želi kupiti izdelek, za katerega obstaja dokaz, da je bil osnovni material, pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

FSC CoC zahteve za dobavitelje v industriji celuloze in predelave papirja, predelave lesa, pohištvene industrije opisuje standard FSC-STD-40-004 V2-1 EN Chain of Custody.

Zahteve pokrivajo 5 področij:

  • sistem kakovosti,
  • nabava surovine,
  • kontrola v proizvodnji,
  • vodenje dokumentacije,
  • zahteve za uporabo oznake – FSC proizvodov.

Postopek certificiranja

V primeru, da se želite certificirati skladno z zahtevo standarda FSC-STD-40-004 V2-1 kot predelovalec v verigi, ali pa kot trgovec (Trader), izpolnite vprašalnik.

Pri certifikaciji FSC-CoC SIQ sodeluje s partnerjem Soil Association Woodmark iz Velike Britanije, ki je četrti največji certifikacijski organ za certificiranje sledljivosti lesa na svetu. Presoje potekajo v slovenskem jeziku.