Kakovost – bs

Kakovost za prihodnost in izobraževanje

Zahteve in smernice, ki jih podaja standard, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje.

Zahteve standarda spodbujajo zavode k sistematičnemu pristopu razvijanja takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja.

Pri tem se še posebej poudarja pomen:

  • razumevanja in izpolnjevanja zahtev ter pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja,
  • pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti zavoda,
  • nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja zavoda.

Pristop ima vgrajeno metodologijo, poznano kot PDCA: Plan-Do-Check-Act.  Metodologijo lahko opišemo kot:

  • planiraj: vzpostavi cilje in procese (aktivnosti) potrebne za realizacijo ciljev;
  • izvedi: izvajaj procese (aktivnosti);
  • preveri: nadzoruj in spremljaj procese (aktivnosti) ter rezultate glede doseganja ciljev in o njih poročaj;
  • ukrepaj: ukrepaj tako, da dosegaš (presegaš) cilje in izboljšuješ procese (aktivnosti).

Takšen pristop omogoča zavodu tudi integracijo z drugimi sistemi ali modeli v enovit sistem vodenja.