Certificiranje organizacija

SIQ ima akreditaciju kod  slovenskog akreditacijskog tijela (SA).

CS-001

Prilog k akreditacijski listini CS-001 (vanjska poveznica)

Listina opsega sadrži sljedeće norme: ISO 9001, ISO 9001 uključujući HACCP, ISO 14001, ISO 13485, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000 i ISO 50001.

SI-V-0001

Prilog k akreditacijski listini SI-V-0001 (vanjska poveznica)

Obuhvaća opseg akreditacije provjeravanja i potvrđivanja u skladu s Uredbom (ES) br. 1221/2009.

 

P-002

Prilog k akreditacijski listini P-002 (vanjska poveznica)

Obuhvaća opseg akreditacije provjeravanje podataka o emisijama stakleničkih plinova.

IQNet – međunarodno partnerstvo

SIQ je član mreže IQNet (The International Certification Network), tj. Međunarodnog  udruženja  organizacija, koje izvode ocjenjivanje i certificiranje  sustava upravljanja. Članstvo u IQNet zahtjeva od certifikacijskoga tijela, da djeluje po određenim pravilima koja se provjeravaju redovnim provjerama.

Certifikati

SIQ Certifikat IQNet Certifikat