Usluge

IoT / SCADA

 

Internet stvari (ang. IoT) predstavljaju novi način komuniciranja sudjelovanja pri izvođenju elektronskog poslovanja. Pri tome je jedan od ključnih elemenata upravljanja upravljao i kibernetskom sigurnošću.