O institutu SIQ

Institut SIQ

O nama

SIQ je stručna, neovisna i nepristrana institucija koja pruža cjelovita rješenja u područjima ispitivanja i certificiranja proizvoda, ocjenjivanja sustava vođenja, mjeriteljstva i obrazovanja. Širokom i cjelovitom ponudom pružamo podršku nastojanjima organizacija da ostvare svoje ciljeve u vezi s kvalitetom proizvoda i usluga te slijede svoja usmjerenja za povećanje produktivnosti i uspješnosti poslovanja. Međunarodnu valjanost i stručnu razinu našeg rada potvrđuju mnogobrojne akreditacije i članstva u međunarodnim certifikacijskim shemama i udruženjima.

SIQ Ljubljana

Misija i vrijednosti

Sa svojim partnerima gradimo transparentne i poštene odnose. Pružamo im cjelovita rješenja koja se temelje na znanju, nepristranosti, neovisnosti i stručnosti. Misija organizacije SIQ jest omogućavati pružateljima usluga brz ulazak na tržište proizvodima i uslugama koje odgovaraju svim očekivanim i prihvaćenim standardima. U središtu je, dakle, krajnji kupac tih proizvoda i usluga koji si, zahvaljujući našim jamstvima, ne mora postavljati pitanje o tome je li proizvod siguran i odgovara li zaista obećanjima koja navodi proizvođač. SIQ osigurava trajnost svojeg rada potpunom stručnom neovisnošću koja se temelji na neprofitnom statusu te uskoj povezanosti s potrošačima, proizvođačima, zakonodavcima i regulatorima.

Neovisnost i nepristranost

Aktivnosti ocjenjivanja, provjere, kontrole i certificiranja u institutu SIQ provode se u skladu s politikom certificiranja odnosno kontrole. Organizacijska struktura osigurava da osoblje prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka ne bude pod utjecajem bilo koga tko ima neposredan komercijalni interes u vezi s utvrđivanjem sukladnosti, te da prilikom rada ne dolazi do sukoba interesa. SIQ osigurava neutralnost prilikom provođenja svih svojih usluga i tako da ne obavlja savjetodavne aktivnosti prilikom uspostavljanja i/ili održavanja sukladnosti sa standardima. Naše su vrijednosti poštenje, neovisnost i nepristranost.

S vama već više od 50 godina

Početak rada u području ispitivanja, mjerne tehnike i održavanja mjernih instrumenata proteže se u 1964. godinu, kada se ta djelatnost počela provoditi u Sektoru za mjerenja i kvalitetu u okviru Zavoda za automatizaciju. U svim područjima rada cijelo vrijeme proširivali smo i usavršavali opseg usluga. Djelatnosti ispitivanja i certificiranja proizvoda te mjeriteljstva obavljamo od samih početaka u ranim šezdesetim godinama, a djelatnost ocjenjivanja i certificiranja sustava vođenja uvedena je na početku devedesetih godina. Ponudu zaokružujemo seminarima i stalnim osposobljavanjima u području obrazovanja.