O nama

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje

SIQ

SIQ je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja nudi kompletna rešenja na polju ispitivanja i sertifikacije proizvoda, ocenjivanja sistema menadžmenta, metrologije i obrazovanja. Sa širokim i sveobuhvatnim spektrom usluga podržavamo napore organizacija u postizanju kvaliteta proizvoda i usluga i sledimo njihovu politiku u cilju povećanja produktivnosti i poslovnih performansi. Međunarodna validnost i profesionalni nivo našeg rada potvrđuju brojne akreditacije i članstva u međunarodnim sertifikacionim šemama i udruženjima.

Misija i vrednosti

S našim partnerima gradimo transparentne i iskrene odnose. Nudimo kompletna rešenja zasnovana na znanju, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizmu. Misija SIQ-a je da omogući organizacijama izlazak na tržište sa proizvodima i uslugama koji ispunjavaju sve očekivane i utvrđene standarde. U centru je, dakle, krajnji kupac ovih proizvoda i usluga, koji se prema našem uverenju, ne treba zapitati da li je proizvod bezbedan i da li ispunjava obećanja proizvođača. SIQ osigurava održivost svog poslovanja punom profesionalnom nezavisnošću zasnovanom na neprofitnom statusu i bliskoj vezi sa potrošačima, proizvođačima, zakonodavstvom i regulatorima.

Nezavisnost i nepristrasnost

Aktivnosti ocenjivanja, proveravanja, kontrolisanja i sertifikacije u SIQ se obavljaju u skladu sa usvojenom politikom sertifikacije i kontrolisanja. Organizaciona struktura je postavljena tako da u obavljanju svakodnevnih zadataka osoblja, lica koje imaju direktan komercijalni interes za ocenu usaglašenosti nemaju uticaj i nema sukoba interesa u radu. SIQ takođe garantuje neutralnost u obavljanju svih svojih usluga, ne vršeći konsultantske aktivnosti pri uspostavljanju i / ili održavanju usaglašenosti sa standardima. Iskrenost, nezavisnost i nepristrasnost naše su vrednosti.

Sa vama više od 50 godina

Početak delatnosti SIQ je 1964 godina kada je osnovano Odeljenje za merenje i kvalitet pri Institutu za automatizaciju. U svim oblastima poslovanja proširujemo i unapređujemo naš asortiman usluga. Ispitivali smo i sertifikovali proizvode i bavili se metrologijom od našeg osnivanja, a ocenjivanje i sertifikacija sistema menadžmenta je uvedena početkom 1990-ih. Svoju ponudu zaokružujemo seminarima i stalnim usavršavanjem u oblasti obrazovanja.