Obuke

Kontakti

Obuke

Jasna Hrovat

direktorica

Tanja Benček

vodja prodaje

Tatjana Čoko

vodja razvoja

Marjeta Gabrovšek

vodja projektov

Nataša Kavčič

Organizatorka izobraževanj

Maruša Strojko

Koordinatorka izobraževanj