Kvaliteta ISO 9001:2015

“Jedan kurs, dva sertifikata.”
“Lokalno znanje, globalno priznanje“.Polaznici dobijaju međunarodno priznati IQNet (IQNet Academy Certificate of Training)) i SIQ sertifikat, koji su dokaz uspešno završenog kursa.
      

Svrha

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji.

Stiču se sledeća znanja:

 • Sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje interne provere sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 u skladu sa ISO 19011:2011.
 • Ovladanje tehnikama i metodama provere.

Sadržaj obuke:

Obuka traje 2 dana. Prvi dan obuke namenjen je za analizu zahteva standarda ISO 9001:2015, sa aspekta provere, a drugi dan je posvećen analizi procesa provere u skladu sa standardom ISO 19011:2011. Obukom se obuhvataju sledeće oblasti:

 • Analiza zahteva standarda ISO 9001:2015 sa aspekta provere,
 • Principi i postupak provere,
 • Planiranje provere,
 • Priprema provere,
 • Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
 • Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Način rada

Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i pisanog testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku. Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i test.

Trajanje obuke

 • Obuka traje 2 dana
 • Broj učesnika je ograničen

Mesto održavanja kursa

SIQ d.o.o. Beograd, Cara Dušana 266, Beograd – Zemun

Predavač

G-đa Tatjana Nešić je od 2000. godine konsultant za sisteme menadžmenta. Konsultantske usluge pruža u oblasti primene i razvoja sistema menadžmenta prema standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO 15189 i prema modelu poslovne izvrsnosti. Autor je i koautor obuka i kurseva za primenu,  unapređenje i proveru sistema menadžmenta. Vodeći je proveravač za sisteme menadžmenta od 1995 godine. Ocenjivač je za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ od 2000. godine. Član je Komisije CASCO pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Resursi za održavanje obuke:

Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:

 • Materijale za vežbe i polaganja
 • Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:

 • Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
 • Polaganje testova za predmetne standarde

Cena:

Nakon dobijanja prijave šaljemo predračun. U cenu su uključeni gradivo, ručak i osvežavajući napici u toku pauza.

Popust

10% popust, ako već imate završen SIQ kurs za interne proveravače drugih sistema upravljanja ili ukoliko iz jedne organizacije dolaze 2 ili više polaznika;

Zbog organizacije prostora i obuke molimo Vas da svoje učestvovanje prethodno potvrdite na e-mail adresu: milan.savic@siq.si.

Ciljna grupa

Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta kvalitetom i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO 9001:2015,

Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO 9001: 2015