Usluge

Revizijski pregled informacionog sistema

 

Informacioni sistemi su usko povezani s poslovanjem svih vrsta organizacija. Bez pouzdanog, dobro upravljivog i sigurnog informacionog sistema svakodnevno poslovanje više ne možemo zamisliti. Redovni revizijski pregledi informacionog sistema pridonose da se sprovođenjem propisanih preporuka smanji mogućnost incidenata koji bi mogli uticati na poverljivost, raspoloživost ili celovitost podataka te organizaciji prouzrokovati poslovnu štetu. Revizijski pregled informacionog sistema predstavlja sistematičnu i stručnu procenu tehničkih i organizacijskih kontrola u informacionom sistemu. Svrha je proveriti skladnost s propisima, standardima i dobrim praksama na području informatike.

Pregled se sastoji od ocene stanja, analize rizika i procene kontrola. Na osnovi pregleda utvrđujemo podupire li informacioni sistem u organizaciji poslovne ciljeve te deluje li efikasno, sigurno i pouzdano. Revizijskim pregledom dobijate nezavisno stručno mišljenje u vezi s usklađenosti s propisima, standardima i dobrim praksama.

Nudimo sladeće usluge:

  • revizijski pregled kompletne informacione infrastrukture
  • revizijski pregled informacione sigurnosti (ISO/IEC 27001)
  • revizijski pregled upravljanja uslugama IT (ISO/IEC 20000-1)
  • revizijski pregled neprekidnog poslovanja (ISO 22301)
  • revizijski pregled projektnog upravljanja u informatici
  • pregled programske opreme (funkcionalnost, sigurnost)
  • revizijske preglede poštovanja zakonodavnih odredbi s područja zaštite podataka

Revizijske preglede informacionog sistema provode naši stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom na području procenjivanja i revidiranja (PRIS, CISA, CISM, VP ISO/IEC 27001, VP ISO/IEC 20000-1). Rezultat je revizijski izveštaj s detaljnim opisom svih zaključaka i predlozima za poboljšanja upravljanja informacionim sistemom.