Metrologija

Nacionalni etaloni

EM SI – kalibracijske in merilne zmogljivosti za elektromagnetne veličine (CIPM MRA)

TF SI – kalibracijske merilne zmogljivosti za čas in frekvenco (CIPM MRA)

Kalibracije merilnih instrumentov

SA listina: LK-001

standard: SIST EN ISO/IEC 17025:2017
http://www.slo-akreditacija.si

Kontrola merilnih instrumentov

SA listina: K-002

standard: SIST EN ISO/IEC 17020:2012
tip kontrolnega organa: A
http://www.slo-akreditacija.si/

Certificiranje proizvodov

SA listina: CP-001

standard: SIST EN ISO/IEC 17065:2012
http://www.slo-akreditacija.si