Protiveksplozivna zaštita

Protiveksplozivna zaštita

Sprečite eksploziju jer vam može oduzeti rad, imovinu i život.

Zajedno s vama smanjujemo rizik i štitimo živote!

Imamo preko 25 godina iskustva.
Naše sertifikate takođe možete pronaći u svetskoj IECEx šemi.

Naša usluga je najbolji izbor jer imamo:

  • stručnjake sa vrhunskim znanjem i iskustvom u radu na više od 1.000 objekata u zaštiti od eksplozije
  • daleko najviše iskustva u sprečavanju izvora elektrostatičkog paljenja u Sloveniji
  • jedina laboratorija za testiranje u Sloveniji

Akreditacije

Za aktivnosti protiveksplozivne zaštite smo akreditovani kod Slovenaćke akreditaciji i IECEx.

Več